Bilderna visar Chardonnay resp. Solaris den 19 augusti. Druvorna har växt till sig efter det att det efterlängtade regnet kom. I början av augusti var det oroväckande torrt i odlingen med flera smått slokande stockar. Vi har väldigt små bevattningsmöjligheter och har koncentrerat all bevattning på 1- och i vissa fall 2-åriga stockar. Säsongen har varit den mest extrema sedan odlingen etablerades 2006. Rekordvärme och massor av sol har gjort att utvecklingen är mycket långt kommen. Skörden blir sannolikt flera veckor tidigare än normalåret men det är ännu omöjligt att säga exakt när. Däremot är volymerna troligen rekordstora.

Årets problem har bestått av torkan samt tendenser till stjälksjuka i juli månad. Detta kunde dock bromsas upp utan att det orsakade någon större skada. Mjöldaggs- och övriga svampproblem har hitintills varit små men säsongen är inte över ännu..

Det återstår dock att se om Solaris har gynnats eller missgynnats smakmässigt i värmen då den egentligen har visat bäst resultat i kyligare klimat. Övriga sorter har gynnats av vädret och de flesta sorter kommer att kunna mogna ut och skördas vid rätt tillfälle snarare än att tvingas skördas innan eftersträvad mognad pga. frostrisk eller liknande.

Chardonnay har aldrig varit så sunda och fina som i år, vilket framgår av bilden ovan och skörden av dessa kommer att bli spännande. Solaris på andra bilden har aldrig producerat så stora klasar som i år. Om det visar sig vara bra eller dåligt för vinkvaliteten ska bli spännande att följa.