Det varma vädret har fått stockarna att ta fart på allvar! På bilden ovan syns Saphirastockar den 24 maj i år. Små klasanlag syns redan tydligt.

Bilden nedan är från den 26 maj 2016. Som synes ligger vi plötsligt inte så långt efter förra årets utveckling efter en trög start. Jämfört med den kalla våren 2015 ligger vi nu istället ca. 2 veckor före.

Det ser alltså lovande ut just nu!


I vingården pågår just nu knoppgallring och stamrensning. Många knoppar skjuter mer än ett skott och då gallras de svagaste bort och stammarna ska hållas helt rena från tjuvskott för att koncentrera kraften till de fruktbärande skotten. Dessutom ska vajrar spännas och ogräset hållas efter. Ogräset gillar också värmen nämligen..