Den 5 juli har blomningen på Rondo inletts. Detta är förstås sent, eftersom Rondo alltid är tidigaste sort hos oss. Solaris kan dock i det varma vädret starta blomningen vilken dag som helst. Det finns alltså hopp för dessa båda sorter. Den sena sorterna som Chardonnay och Saphira lär det bli svårt att nå tillräcklig mognad för detta året. Det enda man kan göra är att gallra (ännu) hårdare bland skott och klasar än vanligt och ta en mindre skörd.